Новия инструмент за опаковане с метален чембер на Signode

Новите инструменти за опаковане с метален чембер на Signode – иновация в действие