Машини за защита и запълване на обеми – характеристика, видове, ползи