МЕБЕЛНА ИНДУСТРИЯ
Нашите предпазни пакетиращи системи за мебелната индустрия са разработени с цел максимална сигурност на товара при производство, обработка, транспорт и складиране.Нашите предпазни пакетиращи системи за мебелната индустрия са разработени с цел максимална сигурност на товара при производство, обработка, транспорт и складиране. В зависимост от неговата специфика ние предлагаме метална или неметална лента, предпазни ъгли, фолио, както и широка гама от машини (автоматични и ръчни) за полагане и опаковане.