Сигурност и опаковане на продукта: Поглед към веригата за доставки и извън нея