СТРОИТЕЛСТВО, КЕРЕМИДИ, ПЛОЧКИ, ТУХЛИ И ПАВЕТА
Предпазващите системи при опаковането на керемиди, плочки, тухли, павета, бордюри и строителни материали се фокусират върху качествени материали за обезопасяване на товарите при процеса на пренасяне, транспортиране и съхранение. Това може да включва опаковане с метален или с пластмасов чембер, високотехнологични фолиа и тиксо.Появата на нови технологии при пластмасовите чембери, прави опаковането с тях по- добра алтернатива от металните при някои конкретни приложения. Чембероване с полиестерен чембер е новият стандарт в строителната индустрия при опаковането на тухли и каменни блокове, благодарение на неговите много добри характеристики и по-ниски цени.


Ние снабдяваме производителите на тухли и каменни блокове с полиестерни опаковащи системи, които стабилно обезопасяват лесно разпадащи се товари при пренасянето, транспортирането и съхранението им на открито. Нашите специалисти в областта могат да ви помогнат да решите коя би била по- добрата алтернатива за вас.