ТРАНСПОРТНИ, КУРИЕРСКИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ
ПАКИН осигурява решения за опаковане при осъществяването на пощенските и куриерски услуги.Партньорството ни с вашата индустрия е довело до разработването на новаторски, икономически ефективни продукти, за да се справим с проблемните товари и опаковки, които водят до повредени продукти. Нашите специалисти могат да ви осигурят оптимална защитена опаковка отговаряща на приетите стандарти.