BXT3 акумулаторен инструмент за чембероване с пластмасови ленти