BXT3 АКУМУЛАТОРЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЧЕМБЕРОВАНЕ С ПЛАСТМАСОВИ ЛЕНТИ