GRIP PACK – ПЪРВИЯТ ПО РОДА СИ ИНСТРУМЕНТ НА ОБТЯГАНЕ И КЕРБОВАНЕ НА МЕТАЛНА ЧЕМБЕР ЛЕНТА, ЗАДИЖВАН ОТ БАТЕРИЯ