Кога да използваме пневматичен инструмент за опаковане?