Машините на ПАКИН: 1 фолираща и 2 чембероващи машини в Мароко