комбиниран инструмент AMT-58

снимка на инструмент за чембер