комбиниран инструмент AST

снимка на инструмент за чембер