Солвент тиксо

Солвент тиксото е най-качественото тиксо. Препоръчва се да бъде използвано за външно опаковане, за подсилване на ръбове и ъгли.

Приложимо за леки, средни и тежки товари, в зависимост от дебелината на филма и масата на адхезива.

Packin
Солвент тиксо Пакин

Характеристики и предимства на солвент тиксо:

–  Притежава висока адхезия и задържаща сила и не се разлепя по време на употреба;

– Устойчиво е на киселини и основи;

– Може да издържи на кратко излагане на високи температури до 130 градуса;

– Устойчиво е на ниски температури до минус 30 градуса. Подходящо при

замръзяване, тъй като е произведено от естествена базирана на разтваряне гума;

– Солвент тиксо е екологично чисто – уместно за използване върху повечето картони, които се рециклират.

ПАКИН може да ви предложи разнообразни висококачествени самозалепващи се ленти-тиксо, за ръчно и машинно приложение в различни размери и цветове. За допълнителна информация и съдействие за избор на тиксо, се свържете с нашите

специалисти.