Също може да ви хареса…

Палетизатор – същност и значение

Опаковането може да е последната (и често твърде пренебрегвана) стъпка от производствения процес, но резултатите от него всъщност създават първите впечатления от вашия продукт за клиента. Затова е важно да обърнете необходимото внимание на този процес и да се погрижите за неговото максимално ефективно решение. Качественото и надеждно опаковане ще защити вашите палети от прах, влага и други потенциални леки повреди. По принцип опаковането на палети със стреч фолио не е толкова сложна задача, но когато бъде извършвано ръчно, често са налице определени грешки и несъответствия. При ръчното опаковане качеството зависи изключително от оператора, което пък го прави непостоянно и неустойчиво във времето. Затова голяма част от компаниите намират за по-добро решението да инвестират в машини за опаковане на палетите или т.нар. палетизатори.

Ползи и предимства от използването на палетизатори

Палетизаторът ще ви помогне и улесни значително в ежедневното опаковане на колети, кутии, палети и други средства, използвани за съхраняване или транспортиране на вашите продукти. Ето основните ползи и предимства, които бихте получили от при закупуването на автоматичен или полуавтоматичен палетизатор:

  1. Ако имате палетизатор, вие ще защитите вашите стоки от прах, повреди и влага. Когато използвате надежден палетизатор, ще си гарантирате, че вашите стоки са ефективно и сигурно опаковани и няма опасност от разкъсване или разхлабване на самата опаковка. По този начин ще се избегнат потенциалните щети, свързани с прекомерно запрашаване, овлажняване или повреда на палетизираните продукти.
  2. Ако имате палетизатор, то вие ще спестявате време – посредством инвестиране в палетизатор, ще спестите на служителите си значително време за опаковане в дългосрочен план. Освен че е с непостоянно качество във времето, ръчното опаковане със стреч фолио на палети и кашони отнема прекалено много време, което може да бъде използвано за други дейности и задачи.
  3. Ако имате палетизатор, ще можете да реализирате значително спестяване и на парични средства. Да, палетизаторът ще ви помогне да пестите не само време, но и пари. В сравнение с ръчното опаковане, полуавтоматичните и автоматичните палетизатори водят до значително по-ниски разходи на фолио. При палетизаторите с устройство за предварително разтягане (пре-стреч) на фолиото, най-общо се използват две групи ролки, като скоростта на въртене на втората група е по-висока. Благодарение на това и според настройките на палетизатора и спецификацията на фолиото, то се разтяга до възможния максимум и така се използват пълните възможности на модерните, високотехнологични стреч фолиа, и разбира се, се постига намаляване на общите разходи, които бизнесът прави за опаковане на стока.
  4. Ако имате палетизатор, ще можете да опаковате значително по-бързо – при интензивно производство нерядко се появява нуждата от изпълнение на големи поръчки в изключително кратки срокове. Ще ви бъде доста трудно да направите това, ако във вашата фирма се залага на ръчно опаковане. Автоматичните палетизатори, при които има възможност и за множество различни настройки, ще ускорят значително процеса на палетизиране и ще ви осигурят успешното изпълнение и на по-големи поръчки в кратки срокове.
  5. Ако имате палетизатор, ще бъдете много по-ефективни в опаковането на вашите палети. Когато използвате полуавтоматичен палетизатор или автоматичен палетизатор с устройство за предварително разтягане на стреч фолиото, бихте могли да осигурите отлична ефективност и последователност в процеса на палетизиране. Ефективност и последователност, които няма да как да се постигнат при ръчното опаковане на палети, защото там неизбежно има много променливи – степента на разтягане на стреч фолиото, степен на стягане на самия палет, брой увивания на палета и редица други фактори, които имат пряко отношение към цялостното качество на процеса на опаковане на вашите палети.
  6. Ако имате палетизатор, вие ще имате много по-висока производителност – това означава значително повече свършена работа за единица време. Всяка фирма се стреми да повиши производителността на своите служители, за да си създаде конкурентно предимство пред останалите компании в бранша. Едно от лесните решения в тази посока е да инвестирате в палетизатор, с нужните характеристики за вашия бизнес. Благодарение на палетизатора работният процес ще тече много по-гладко, палетите ви ще изглеждат винаги по един и същи начин, и винаги ще бъдат отлично укрепени за безпроблемно пристигане до следващия склад – този на вашите клиенти, или до склада на техните клиенти.

Както сами разбирате, автоматичните и полуавтоматичните палетизатори ще донесат много преимущества, независимо от размера и основната дейност на вашия бизнес. Ако споменатите дотук ползи от инвестицията в палетизатор са предизвикали любопитството ви, можете да разгледате предлаганите от ПАКИН ЕООД палетизатори или да се свържете с нашия търговски екип. В следващите редове ще разберете защо закупуването на палетизатор от ПАКИН ЕООД е едно истински добро решение за вашия бизнес.

Защо да закупите палетизатор от ПАКИН ЕООД?

ПАКИН ЕООД е фирма, която се е специализирала във вноса и дистрибуцията на машини и консумативи за индустриално, индивидуално и групово опаковане. Сред типовете машини, които можете да закупите от нас, са и различни видове палетизатори. Вижте няколко основателни причини да се доверите именно на ПАКИН ЕООД, когато имате нужда от палетизатор:

Ако планирате закупуване на палетизатор от ПАКИН ЕООД, вие получавате нашия професионален опит – дългият професионален опит в сферата на промишленото опаковане ни позволява да разбираме отлично нуждите и изискванията на различните фирми и бизнеси. Ние от ПАКИН ЕООД не само ще ви предоставим възможност за избор на палетизатор от различни класове, съобразени с вашия бюджет, но и ще ви помогнем палетизаторът да бъде настроен по най-ефективния начин. Нашият търговски екип ще ви консултира за избор на оптималното стреч фолио за вашия палетизатор, в съответствие със спецификите на вашите товари и палети. Така ще постигнем намалени разходи за опаковане и повишена продуктивност на вашия бизнес. Ще споделим нашия опит, за да помогнем за вашия успех.

Лесно е да си купите своя палетизатор от ПАКИН ЕООД. Нашата търговска мрежа е в цялата страна – постарали сме се да изградим достатъчно солидна търговска мрежа в цялата страна, за да гарантираме надеждни и навременни доставки на палетизатори и други машини за опаковане, както и на всички необходими консумативи за опаковане на максимално широк кръг от бизнеси, без значение къде се намира вашият склад в България. Екипът ни за техническо обслужване също винаги е на разположение да помогне на клиента с всичко, от което той има нужда. Ние от ПАКИН ЕООД възприемаме клиентите си като своите най-ценни партньори и за нас е от първостепенна важност да им помогнем максимално с опита и знанията си.

Със закупуването на палетизатор от ПАКИН ЕООД, вие получавате техническо обслужване за гаранционния и следгаранционния период на експлоатация. Не на последно място, ние предлагаме професионално сервизно обслужване за целия гаранционен и следгаранционен период на закупените от вас палетизатори. Ако имате нужда от резервни части за въпросните палетизатори, екипът на ПАКИН ЕООД отново е насреща да ви помогне. Ние сме доверени партньори на всички наши доставчици на машини. ПАКИН ЕООД ще ви предостави резервни части за вашия палетизатор, директно от съответния производител на конкурентни цени.

Палетизатор от ПАКИН ЕООД – за надеждната защита на продуктите ви и отличните резултати на вашия бизнес!
Палетизатор – същност и значение
Ползи и предимства от използването на палетизатори
Защо да закупите палетизатор от ПАКИН ЕООД?