Инструмент за опаковане с метален чембер Signode BPT – L19