Пневматичен комбиниран инструмент Signode VFX 9-13 - PACKIN

Пневматичен комбиниран инструмент Signode VFX 9-13