Пневматичен инструмент за балиране Signode VTI 16-19 - PACKIN

Пневматичен инструмент за балиране Signode VTI 16-19