Пневматичен инструмент за балиране Signode VTI 16-19