Ръчен комбиниран инструмент Signode AS-L - PACKIN

Ръчен комбиниран инструмент Signode AS-L