19/07/2017

Пластмасови чембер ленти

ПЛАСТМАСОВИ ЧЕМБЕР ЛЕНТИ Още със създаването си, пластмасови чембер ленти е замислени като заместител на металната лента, особено в индустрии, в които е било невъзможно да се работи с друго освен метален чембер. Често металната лента е с много по-високи параметри от необходимото, но не е имало алтернатива. Разнообразието на пластмасовите ленти дава нови възможности за опаковане, но за да […]