CONDIȚII DE UTILIZARE

 • SUBIECT

Acest document constituie atât (1) termenii și condițiile sau termenii de utilizare a < strong>packin.net, care reglementează utilizarea  strong>packin.net, inclusiv încheierea unui contract de achiziție de bunuri și servicii cu un comerciant din acest magazin electronic, și (2) acordul dintre Vânzător și Client pentru achiziționarea de standuri prin intermediul site-ului magazinului.packin.net (3) informații privind serviciile de ambalare, mutare și depozitare furnizate de Vânzător prin intermediul

 • DETALIILE VÂNZĂTORULUI

2.1. „Pakin” SRL este o societate cu UIC 202268732, cu sediul social și adresa de conducere. Sofia, 1700, 1700, St. Sofia, Municipiul Sofia, Sofia (Sofia). Strada Okolovrasten nr. 149 și număr de identificare TVA BG202268732

2.2 Paquin Ltd administrează magazinul electronic situat pe https://packin.net.

2.3. Puteți contacta Vânzătorul la adresa de mai sus, la numărul de telefon 028549022 sau prin e-mail office@packin.net

 • DEFINIȚII

3.1. Cumpărător – o persoană în vârstă de 18 ani sau mai mult care a încheiat un contract de cumpărare la distanță prin intermediul Site-ului de comerț electronic Packin.

3.2. Vânzător – „Pakin” Ltd.

3.3. Site-ul web – site-ul web cu domeniul < strong>https://packin.net.

3.4. Client – orice persoană fizică care utilizează Site-ul în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la navigarea pe acesta, plasarea de comenzi prin intermediul acestuia, cumpărarea, returnarea de bunuri și efectuarea oricăror alte acțiuni prin intermediul acestuia.

3.5. Profil – o secțiune a Site-ului, formată dintr-o adresă de utilizator sau de e-mail și o parolă, care permite Clientului să trimită o Comandă și care conține informații despre Client și istoricul unora dintre acțiunile sale pe Site (Comenzi, facturi fiscale etc.).

3.6. Comandă – un document electronic care constituie o formă de comunicare între Vânzător și Client, prin care Clientul declară Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.

3.7. Produs(e) / „Bun(e)” – orice obiect al unui contract de vânzare încheiat între Cumpărător și Vânzător prin intermediul Site-ului.

3.8. Contract – este contractul încheiat la distanță între Vânzător și Cumpărător pentru cumpărarea și vânzarea de Bunuri prin intermediul Site-ului, din care fac parte integrantă acești Termeni și Condiții Generale de Utilizare a Site-ului.

3.9. Conținut:

 • toate informațiile de pe Site care sunt accesibile printr-o conexiune la Internet și prin utilizarea unui dispozitiv cu conexiune la Internet;
 • conținutul oricărei comunicări din partea Cumpărătorului către Vânzător trimisă prin mijloace electronice și/sau orice alte mijloace de comunicare disponibile;
 • orice informație furnizată, prin orice mijloace, de către un angajat/asociat al Vânzătorului către Client prin mijloace electronice sau alte mijloace de transmitere la distanță;
 • informații referitoare la bunuri și/sau la tarifele aplicate de către vânzător într-o anumită perioadă de timp;
 • informații referitoare la Clienți și legate de Bunuri și/sau tarifele aplicabile de la terțe părți cu care Vânzătorul a încheiat anumite forme de acorduri de parteneriat;
 • date privind vânzătorul.

3.10. Tranzacție – acțiunea Vânzătorului de a rambursa o sumă plătită de către Cumpărător ca urmare a anulării, rezilierii, refuzului sau neîncheierii unui contract de cumpărare prin intermediul Site-ului, efectuată exclusiv prin transfer bancar.

3.11. Specificații – toate caracteristicile și/sau descrierile bunurilor, astfel cum sunt prevăzute în descrierea acestora.

 •  DISPOZIȚII GENERALE

4.1. Termenii și condițiile vânzătorului sunt obligatorii pentru toți clienții site-ului.

4.2 Orice utilizare a site-ului înseamnă că Clientul (a) a citit cu atenție termenii și condițiile de utilizare și (b) a fost de acord să le respecte necondiționat.

4.3. Termenii și condițiile generale pot fi modificate unilateral de către vânzător în orice moment prin actualizarea acestora. Aceste modificări intră în vigoare imediat.

4.4. În orice caz de modificare a Termenilor și condițiilor, Vânzătorul își va informa clienții prin publicarea modificărilor pe site. În acest sens, în calitate de client, aveți obligația de a verifica site-ul pentru orice modificare a termenilor și condițiilor de fiecare dată când îl utilizați.

4.5. În cazul în care oricare dintre prevederile acestor termeni și condiții de utilizare a site-ului se consideră a fi nevalabile sau inaplicabile, indiferent de motivul pentru care se întâmplă acest lucru, acest lucru nu va face ca celelalte prevederi să fie nevalabile sau inaplicabile.

4.6 Caracteristicile și prețurile produselor descrise pe site pot fi modificate de către vânzător în orice moment.

4.7. Toate bunurile sunt vândute și livrate în limita stocului disponibil, chiar dacă acest lucru nu este menționat în mod explicit pe site.

4.8. Site-ul poate conține linkuri către alte site-uri. Vânzătorul nu este responsabil pentru politicile de confidențialitate ale site-urilor web pe care nu le administrează sau pentru orice alte informații conținute în acestea.

4.9. Accesul pe site în scopul înregistrării unei comenzi este permis oricărui client.

4.10. Vânzătorul își rezervă dreptul, la propria discreție, de a restricționa accesul oricărui client la plasarea unei comenzi și/sau la oricare dintre metodele de plată disponibile, dacă consideră că acest lucru ar fi în detrimentul Vânzătorului în orice mod. Vânzătorul nu este răspunzător pentru daunele suferite sau care ar putea fi suferite de client ca urmare a unei astfel de decizii, indiferent de corectitudinea sau caracterul rezonabil al acesteia.

4.11. Comunicarea cu Vânzătorul poate fi făcută prin contactarea directă a acestuia sau prin utilizarea metodelor de contact indicate pe Site în secțiunea „Contact”, prin completarea formularului „Trimiteți-ne un mesaj”.

4.12. Toate prețurile produselor de pe site sunt finale și sunt exprimate în BGN, inclusiv TVA și orice alte taxe sau tarife impuse de lege. Prețul nu include livrarea.

4.13. În cazul plăților online sau al plăților prin transfer bancar, vânzătorul nu este răspunzător pentru costurile legate de orice taxe, comisioane sau alte plăți suplimentare suportate de cumpărător sau de banca acestuia cu ocazia tranzacției în sine, precum și în cazul schimbului valutar aplicat de banca emitentă a cardului clientului în cazul în care moneda este alta decât BGN.

4.14. Site-ul conține informații despre serviciile de ambalare, mutare și depozitare furnizate de către Vânzător, iar acești Termeni și Condiții nu se aplică contractelor încheiate între Vânzător și terții care doresc să utilizeze aceste servicii, ci se referă doar la accesul acestora la Site și la drepturile și obligațiile aferente ale părților. În cazul unui conflict între acești Termeni și condiții generale și contractele individuale de utilizare a serviciilor încheiate cu astfel de terți, se aplică dispozițiile acestor contracte individuale și Termenii și condițiile generale anexate la acestea.

 • COMANDAREA ȘI CONCLUZIA CONTRACTULUI

5.1. Clientul își exprimă dorința de a comanda și de a achiziționa un Produs prin intermediul Site-ului prin plasarea unei Comenzi pe cale electronică sau telefonică și care este înregistrată de către Client sau de către un angajat al Vânzătorului în numele acestuia. Înregistrarea unui cont nu este o condiție prealabilă pentru plasarea unei comenzi.

5.2. Vânzătorul trimite o notificare Clientului cu privire la înregistrarea comenzii în sistemul său, care nu are semnificația de acceptare, confirmare sau angajament de executare a acesteia. Vânzătorul transmite această notificare pe cale electronică (e-mail) sau prin telefon.

5.3. Vânzătorul are dreptul de a nu livra o parte sau toate produsele din comandă din diverse motive obiective, inclusiv, dar fără a se limita la lipsa de stoc. În toate cazurile, vânzătorul notifică clientul prin e-mail sau telefonic. În această situație, singura responsabilitate a vânzătorului va fi de a rambursa orice preț în avans primit pentru produs.

5.4. O comandă online este plasată de către Client pe Site prin adăugarea Produselor dorite pentru cumpărare, urmând pașii specificați pe Site pentru a finaliza și trimite Comanda respectivă.

5.5. Orice produs adăugat în coșul de cumpărături poate fi cumpărat dacă este disponibil. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături fără ca Comanda să fie finalizată nu are ca rezultat înregistrarea comenzii și rezervarea automată a Produsului.

5.6. Clientul se angajează și este responsabil pentru a se asigura că toate datele furnizate de client vânzătorului în legătură cu comanda sunt adevărate, complete și exacte la data plasării comenzii. Clientul autorizează Vânzătorul să furnizeze astfel de date subcontractantului relevant prin intermediul căruia Vânzătorul va îndeplini comanda. Prin trimiterea comenzii, clientul autorizează vânzătorul să îl contacteze pe client în orice mod posibil atunci când este necesar în legătură cu comanda plasată sau cu contractul încheiat.

5.7. Contractul de achiziție la distanță dintre Vânzător și Client se consideră încheiat în momentul primirii de către Client a unei notificări prin e-mail și/sau SMS trimisă pe telefonul Clientului că Produsul comandat este pregătit pentru expediere.

5.8. Contractul de vânzare încheiat între Client și Vânzător este format din acești Termeni și condiții generale și din orice alte acorduri suplimentare între părți, dacă există.

 • RENUNȚAREA CONTRACTULUI

6.1. Vânzătorul are dreptul de a refuza executarea (anularea) comenzii plasate de către client, fapt pentru care va notifica clientul. Anularea unei comenzi nu atrage nicio răspundere sau obligație subsecventă a uneia dintre părți față de cealaltă parte în legătură cu aceasta și, prin urmare, niciuna dintre părți nu are dreptul de a solicita despăgubiri celeilalte părți pentru anulare în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a Clientului a tranzacției atunci când se efectuează o plată online;
 • efectuarea tranzacției monetare care nu are ca rezultat creditarea fondurilor în contul Vânzătorului pentru plățile online;
 • datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
 • Vânzătorul a făcut trei încercări nereușite de a livra produsul comandat de către client.

6.2. Clientul are dreptul de a anula contractul la distanță, fără despăgubiri sau penalități, în termen de 14 (paisprezece) zile de la data primirii Produsului achiziționat de către Client sau de către terțe părți, altele decât transportatorul, caz în care Clientul va suporta toate costurile directe de returnare a Produselor comandate. Dreptul de retragere se exercită prin intermediul formularului standard de exercitare a dreptului de retragere (apendicele 1 la prezentele norme). Formularul completat și semnat trebuie trimis prin e-mail la adresa office@packin.net. La primirea formularului, vânzătorul va trimite o confirmare scrisă prin e-mail din care să reiasă că dreptul de retragere a fost exercitat.

Clientul trebuie să returneze produsul (produsele) prin notificarea între timp a vânzătorului la numărul de telefon 028549022. Returnarea poate fi făcută personal la sediul social și la adresa de înregistrare a vânzătorului, așa cum se menționează mai sus, sau prin curier, din nou la aceeași adresă.

6.3. Vânzătorul se angajează să ramburseze prețul plătit pentru contractul încheiat la distanță de la care clientul s-a retras în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care a primit dovada de la client că acesta din urmă a returnat produsul respectiv. Suma va fi rambursată după cum urmează, fără costuri suplimentare pentru client, cu excepția cazului în care banca care prestează servicii bancare solicită comisioane:

 • Plăți efectuate prin card de debit sau de credit – prin rambursare în contul din care a fost efectuată plata
 • Payments made by cash on delivery – într-un cont bancar furnizat suplimentar de către Client

6.4. Vânzătorul are dreptul de a amâna rambursarea în cazul anulării unui contract până la primirea produselor vândute sau până la primirea dovezii că acestea au fost expediate, în cazul în care vânzătorul nu s-a oferit să ridice el însuși bunurile, oricare dintre acestea este mai devreme.

6.5. Toți clienții au dreptul de a anula contractul la distanță și de a returna bunurile în ceea ce privește bunurile oferite de vânzător, cu condiția ca, în cazul în care au fost comandate mai mult de o unitate dintr-o anumită marcă și model de bunuri, ambalajul unui singur produs să fie desigilat, iar restul produselor să fie returnate vânzătorului sigilate.

6.6. Clientul nu are dreptul de a denunța contractul în următoarele cazuri:

 • pentru livrarea Produselor care, datorită naturii lor, se pot deteriora în calitate sau pot avea un termen de valabilitate scurt;
 • pentru livrarea Produselor sigilate care au fost desigilate după livrare și care nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății;
 • în cazul livrării Produselor care, după ce au fost livrate și datorită naturii lor, au devenit amestecate cu alte bunuri de care nu pot fi separate;
 • în toate celelalte cazuri prevăzute de lege.
 • PACHETARE ȘI LIVRARE

 

7.1. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată în momentul facturării sunt stabilite în fiecare comandă.

7.2 Clientul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare pentru emiterea facturii în conformitate cu legislația bulgară aplicabilă. Vânzătorul va emite o factură către Client pentru produsele comandate și livrate pe baza informațiilor furnizate de Client.

7.3. Vânzătorul va emite o factură pentru fiecare plată efectuată în cadrul unei comenzi prin care Clientul a achiziționat de la Vânzător un Produs oferit pe Site. Clientul este de acord să primească o astfel de factură în format electronic prin încărcarea acesteia în contul său sau prin trimiterea ei la o adresă de e-mail specificată. În cazul în care astfel de documente de plată sunt indisponibile pentru mai mult de patruzeci și opt (48) de ore în Cont, vă rugăm să ne notificați la următoarea adresă de e-mail: office@packin.net

7.4. Vânzătorul va livra produsele comandate și achiziționate el însuși sau prin intermediul unei companii de curierat la adresa specificată de către Cumpărător sau la biroul companiei de curierat, în funcție de alegerea Clientului.

7.5. Vânzătorul se asigură că produsele sunt ambalate corespunzător și că documentele de însoțire sunt trimise. Dacă, din întâmplare, transportul nu conține un document care trebuie să însoțească produsul comandat, vă rugăm să ne contactați la office@packin.net și vom face tot posibilul pentru a vi-l furniza cât mai curând posibil.

7.6. Vânzătorul livrează produsele numai pe teritoriul Bulgariei. Prețul de livrare este stabilit de către curier.

7.7. Termenul de livrare se stabilește în funcție de natura bunurilor și de serviciul de livrare ales. Clientul va fi notificat în prealabil cu privire la perioada de livrare a bunurilor comandate de acesta, cu excepția cazului în care se convine în scris o altă perioadă de livrare.

 • PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Vânzătorul este un operator de date cu caracter personal înregistrat în conformitate cu DPA. Informațiile colectate despre Clienți, care constituie date cu caracter personal în sensul APPD, sunt utilizate numai în scopul furnizării serviciilor oferite prin intermediul Site-ului și în scopuri de marketing. Informațiile menționate în propoziția anterioară nu sunt furnizate terților, cu excepția subcontractanților vânzătorului, inclusiv a furnizorilor și a firmelor de curierat, precum și în cazurile în care aceste informații sunt cerute în mod legal de către o autoritate guvernamentală sau administrativă.

Puteți afla despre măsurile de protecție a confidențialității pe care le aplică Vânzătorul în Politica de confidențialitate – https://packin.net/gdpr/

 • ANUNȚ COMERCIAL NEOBIȘNUIT. ADVERTISING ȘI BISKWITTS.

9.1. Vânzătorul nu va distribui comunicări comerciale nesolicitate în sensul Legii privind comerțul electronic.

9.2. Compania își rezervă dreptul de a publica bannere publicitare de orice fel, precum și referințe electronice (link-uri) din orice parte a www.packin.net, în conformitate cu legislația în vigoare în Republica Bulgaria.

9.3. Vânzătorul are dreptul de a instala cookie-uri pe computerele Clientului, care sunt stocate de către site-ul web pe hard disk-ul Clientului și permit recuperarea informațiilor despre Utilizator / Utilizator. Compania utilizează doar un singur tip de cookie-uri, care se referă la colectarea de statistici privind vizitele pe site-ul web și nu au legătură cu datele personale ale clientului. Puteți afla mai multe despre cookie-uri în Politica de confidențialitate – https://packin.net/gdpr

 • Garanțieri, renunțare și limitare a răspunderii vânzătorului

10.1. Vânzătorul oferă toate Produsele de pe Site cu o garanție de conformitate a bunurilor cu Contractul, în conformitate cu legislația aplicabilă. Excepție fac anumite categorii de bunuri care, prin natura lor, nu pot fi garantate.

10.2. Unele dintre produse au certificate de garanție emise de producător, iar altele sunt emise de vânzător.

10.3 Certificatele de garanție emise chiar de către Vânzător pot fi găsite pe Site.

10.4. În ceea ce privește plângerile și reclamațiile legate de bunurile și/sau serviciile achiziționate, Clienții trebuie să contacteze Departamentul de servicii pentru clienți la datele de contact furnizate în acești Termeni și condiții.

10.5. Vânzătorul nu va fi răspunzător față de Client pentru orice daune și/sau pierderi de profituri, câștiguri sau pierderi care decurg din:

 • lipsa de acces a utilizatorilor la Site, inclusiv în cazul întreruperilor de trafic datorate unor cauze de care sunt responsabili furnizorii de servicii de internet sau alți furnizori de utilități sau terți,
 • violarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal transmise prin intermediul Site-ului în cazul accesului neautorizat (atacuri de hackeri țintite /planificate sau accidentale/ de hackeri) de către terțe părți,
 • viruși informatici și alte programe malware care afectează calculatorul Clientului. Accesul la Site și utilizarea (inclusiv descărcarea) oricăror informații de pe Site se face de către și pe cheltuiala Clientului, iar Clientul este singurul responsabil pentru asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru a proteja dispozitivul de pe care accesează Site-ul;
 • erori în completarea datelor și informațiilor de pe Site de către Clienți;

10.6. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru orice daune și/sau profituri pierdute, câștiguri sau pierderi care rezultă pentru client din actele sau omisiunile clientului în sau în legătură cu utilizarea site-ului.

10.7. Vânzătorul nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu suferit de către cumpărător ca urmare a unor cazuri de forță majoră sau a unor circumstanțe care nu pot fi controlate de vânzător.

10.8. Niciuna dintre părți nu este răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale în cazul în care această neexecutare se datorează unui caz de forță majoră. Un eveniment de forță majoră este un eveniment imprevizibil care nu poate fi evitat și care nu poate fi controlat de către părți. În cazul în care, în termen de 14 (paisprezece) zile de la data evenimentului relevant, acesta nu încetează, oricare dintre părți are dreptul de a notifica celeilalte părți că reziliază contractul, fără a fi răspunzătoare față de cealaltă parte pentru eventualele daune pe care le-a suferit.

 • PREVEDERI SUPLIMENTARE

11.1. Vânzătorul are dreptul de a utiliza subcontractanți pentru îndeplinirea obligațiilor sale în cadrul Contractului de cumpărare la distanță încheiat prin intermediul site-ului, fără a fi nevoie să notifice sau să obțină acordul Cumpărătorului în acest sens. Vânzătorul este răspunzător pentru acțiunile acestor subcontractanți ca și pentru cele ale sale.

11.2. Conținutul, așa cum este definit în secțiunea Definiții, inclusiv, dar fără a se limita la logo-uri, orice grafică sau litere, simboluri comerciale, simboluri dinamice, text și/sau conținut multimedia de pe site, este proprietatea exclusivă a vânzătorului.

11.3. Proprietatea bunurilor este transferată de către vânzător la livrarea acestora către cumpărător, în urma plății de către cumpărător. Predarea bunurilor va fi evidențiată prin semnătura cumpărătorului pe documentul de transport furnizat de curier.

 • Legislație aplicabilă – JURISDICȚIE

Prezentul contract se supune legislației bulgare. Orice litigii apărute între vânzător și clienți vor fi soluționate de comun acord sau, dacă acest lucru este imposibil, litigiile vor fi soluționate în fața instanțelor bulgare competente din Sofia.

În cazul unor litigii cu Clienții care sunt consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, aceștia pot, de asemenea, să solicite asistență prin intermediul Platformei online de soluționare a litigiilor la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Acești Termeni și condiții intră în vigoare de la 25.05.2018.

FORMULAR STANDARD DE EXERCITARE A DREPTULUI DE RETRAGERE

Către PAKIN Ltd.

UIC 202268732, adresa. Sofia, ul. „Strada Okolovrasten nr. 149, Sofia

Prin prezenta notific prin prezenta că renunț la contractul pe care l-am încheiat pentru achiziționarea următoarelor bunuri/servicii:

…………………………………………………. /product-description/

Mărfuri comandate la ………………….

Bunurile au fost recepționate la adresa …………………. /este indicată data recepției de către utilizator/.

………………………………………………………………………../username/

/……………………………………………………………. /Adresa utilizatorului/

 

………………. …………………………….

/Date/ /Firma utilizatorului/

Consumatorul are dreptul, în termen de 14 zile, de a se retrage necondiționat dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract încheiat în afara spațiilor comerciale fără a plăti niciun cost, cu excepția costurilor de livrare, în cazul în care a ales o altă metodă decât cea mai ieftină și standard de livrare a comenzii de către comerciant, precum și a costurilor de returnare a bunurilor.

Perioada de 14 zile începe de la data:

încheierea contractului – în cazul unui contract de servicii;

acceptarea bunurilor de către consumator sau de către o terță parte, alta decât transportatorul

În termen de 14 zile de la exprimarea dorinței de retragere din contract, consumatorul trebuie să returneze bunurile comerciantului. În termen de 14 zile de la data la care consumatorul este notificat cu privire la decizia de retragere din contract, comerciantul rambursează toate sumele primite de la consumator, inclusiv costul livrării.