POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE A PAKIN LTD

În vigoare din 25 mai 2018

I. Introducere

Pakin Ltd („Pakin”) respectă viața privată a clienților săi și asigură protecția datelor personale ale acestora în cea mai mare măsură posibilă. Prezenta politică de confidențialitate și de protecție a datelor (denumită în continuare „Politica de confidențialitate”) a fost elaborată și se bazează pe legislația bulgară și europeană în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Această politică de confidențialitate reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice sau ale reprezentanților persoanelor juridice ale clienților noștri sau ale potențialilor clienți, precum și ale utilizatorilor site-ului nostru: https://packin.net(„Site”), în legătură cu serviciile furnizate de Paquin, inclusiv cele furnizate prin intermediul și accesibile pe Site.

Această Politică de confidențialitate, inclusiv Politica privind cookie-urile, stabilește regulile pe care Paquin le va respecta atunci când prelucrează datele cu caracter personal pe care le colectăm de la sau despre dvs. sau pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate nu afectează, restricționează sau anulează drepturile dumneavoastră în temeiul Legii privind protecția datelor („DPA”) sau al oricărei alte legislații relevante.

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la office@packin.net

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică înainte de a utiliza Site-ul sau de a trimite informațiile dvs. personale, fie electronic pe Site, fie pe suport de hârtie, deoarece, prin trimiterea informațiilor dvs. personale, sunteți de acord cu termenii acesteia. Dacă nu doriți ca noi să vă prelucrăm datele personale în modul descris în această politică de confidențialitate, vă rugăm să nu le furnizați. Furnizarea de către dvs. a datelor cu caracter personal este voluntară pentru a utiliza anumite servicii furnizate de noi și/sau pentru a utiliza și/sau accesa site-ul. Vă rugăm să rețineți că, în unele cazuri, nu vom putea să vă furnizăm serviciul pe care l-ați solicitat dacă nu ne furnizați informațiile solicitate. Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că, în anumite cazuri, consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate să nu fie necesar dacă Pakin are un alt temei juridic, de exemplu, respectarea obligațiilor statutare în conformitate cu legislația aplicabilă.

Pakin SRL („Pakin”) este societatea comercială înregistrată în Registrul Comerțului de la Agenția Registrului Comerțului cu codul UIC 202268732, care colectează, prelucrează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condițiile prezentei Politici de confidențialitate. Paquin este un operator de date cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal (PDPA). Ne puteți contacta la următoarele date de contact:

Adresa: Sofia dir. Okolovrasten cesta nr. 149

email: office@packin.net

1. Paquin poate prelucra date cu caracter personal disponibile în mod public și/sau date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră. Principalele tipuri de date cu caracter personal prelucrate sunt:

  • Identificare personală în ceea ce privește un răspuns la o solicitare făcută de dvs. prin intermediul site-ului nostru web (informații de contact, de exemplu, nume, adresă, e-mail și număr de telefon, locul de muncă);
  • Identificare personală în ceea ce privește cumpărăturile online, procesarea, plățile, expedierea și returnarea de articole prin intermediul serviciilor noastre online (informații de contact, de exemplu, nume, adresă, e-mail și număr de telefon, informații și istoric de plată, număr de cont, istoric de cumpărături)
  • Identificarea personală privind participarea la prezentările și evenimentele organizate de PACIN (nume, telefon, e-mail, loc de muncă, funcție);
  • Identificarea personală în ceea ce privește încheierea unui contract și desfășurarea activităților noastre (inclusiv numele, SSN, numărul de identificare, reședința, naționalitatea, limba de comunicare etc.);
  • Alte detalii de contact (inclusiv adrese poștale și de e-mail, numere de telefon și fax etc.);
  • Informații financiare (cont bancar, etc.);
  • Informații privind reprezentantul (reprezentant legal sau împuternicit al acestuia) al clientului nostru persoană juridică;
  • Date privind comunicarea dintre noi și dvs., obiceiurile, preferințele, satisfacția dvs. cu privire la serviciile noastre (activitatea de utilizare a serviciilor, reclamații, solicitări etc.);
  • Informații privind vizitele pe Site și utilizarea Site-ului, inclusiv operațiunile Site-ului și istoricul de utilizare;
  • Date obținute în îndeplinirea obligațiilor care decurg din acte juridice (de exemplu, date care rezultă din anchete, reglementări, autorități de anchetă, notariat, autorități fiscale, instanțe, executor judecătoresc).
  • Date obținute în urma încheierii unui contract și/sau a îndeplinirii obligațiilor contractuale (inclusiv numele, adresa, telefonul și/sau adresa de e-mail etc.).

2. Paquin poate prelucra datele pregătite și generate de sistemele de analiză a vizitelor pe site-ul nostru:

  • date despre dispozitivul terminal de comunicații electronice utilizat, tipul de dispozitiv, sistemul de operare utilizat, adresa IP (anonimizată), locația;

3. Pentru a asigura executarea corespunzătoare a serviciilor și a obligațiilor care decurg din contractele cu clienții, Pakin este îndreptățită să prelucreze orice informații disponibile în evidențele publice (inclusiv bazele de date publice și datele divulgate pe internet), precum și informațiile obținute de la terți în legătură cu punerea în aplicare a prevederilor legale privind clienții.
4. Paquin are dreptul și obligația de a verifica exactitatea datelor cu caracter personal înregistrate în baza de date, solicitându-vă în acest scop să verificați datele și, dacă este necesar, să corectați sau să confirmați exactitatea datelor dumneavoastră.
5. Diferitele tipuri de date cu caracter personal pot fi prelucrate individual sau în combinație cu altele.

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal care este necesară pentru încheierea sau executarea contractelor cu noi sau în legătură cu pregătirea pentru încheierea de contracte cu noi.
Pakin prelucrează datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

  • Identificarea unei persoane atunci când face o cerere de informații prin intermediul formularului de contact de pe site-ul nostru sau prin e-mail.
  • Identificarea unei persoane la cumpărăturile online;
  • Organizarea și participarea la prezentări și evenimente;
  • Identificarea unui client la încheierea unui nou contract sau la modificarea unui contract existent cu noi; explicarea serviciilor utilizate; executarea unui contract.
  • Elaborarea propunerilor de contract, transmiterea informațiilor precontractuale și a proiectului de contract;
  • Executarea obligațiilor ce decurg din contractele încheiate cu dumneavoastră sau cu o societate reprezentată de dumneavoastră, exercitarea drepturilor și asigurarea executării contractelor de către clienții noștri;
  • Servirea și răspunsul la reclamațiile/cerințele/reclamațiile/plângerile clienților;
  • Asistență tehnică pentru crearea contului/conturilor și recuperarea parolei de acces uitate, pentru deservirea facturilor electronice;
  • Companii de transport/curierat, operatori poștali pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale, a trimite comenzi, corespondență și comunicări în legătură cu contractul dintre noi;
  • Persoanele care, în numele Paquin, asigură mentenanța echipamentelor și a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Băncile care se ocupă de plățile efectuate de dumneavoastră;
  • Persoanele cărora Paquin a externalizat îndeplinirea unei părți din activitățile sau obligațiile legate de un anumit serviciu pe care vi-l datorăm;
  • Persoane care prestează servicii de consultanță în diverse domenii – avocați, contabili, auditori, etc.;
  • Organismele, instituțiile și persoanele cărora suntem obligați să le furnizăm date cu caracter personal în temeiul legislației în vigoare.

Durata de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal depinde de scopurile prelucrării pentru care au fost colectate:

1. Datele cu caracter personal prelucrate în scopul încheierii/modificării și executării contractelor între Paquin și dumneavoastră sau o societate pe care o reprezentați – pe durata contractului și până la încheierea definitivă a tuturor relațiilor financiare dintre părți. Paquin poate, de asemenea, să stocheze unele dintre datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă până la expirarea termenului de prescripție relevant stabilit de lege, pentru a se proteja în cazul unor reclamații din partea clienților în legătură cu executarea/rezilierea contractelor cu noi, precum și pentru o perioadă mai lungă în cazul unui litigiu juridic care a apărut deja până la soluționarea definitivă a acestuia printr-o decizie definitivă a instanței/arbitrului;

2. Datele cu caracter personal prelucrate în scopul emiterii de documente contabile/financiare pentru efectuarea controlului fiscal și de asigurări sociale, cum ar fi, dar fără a se limita la – facturi, note de debit, note de credit, procese-verbale de recepție, contracte de prestări servicii/bunuri, se păstrează cel puțin 11 ani de la expirarea termenului de prescripție pentru rambursarea creanței publice, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede o perioadă mai lungă.

3. Date cu caracter personal prelucrate în scopuri de marketing direct – până la retragerea explicită a consimțământului dat pentru marketing direct sau până la primirea unei obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru marketing direct.

1.Drepturi generale
În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi, pe care le puteți exercita în orice moment în timp ce stocăm sau prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, trimițând o cerere la adresa Paquin menționată mai sus sau prin e-mail la
:office@packin.net

Aveți dreptul de a solicita de la Paquin:

  • o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și accesul la acestea în orice moment;
  • corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor dumneavoastră cu caracter personal inexacte și a datelor care nu mai sunt actualizate;
  • datele dumneavoastră cu caracter personal într-o formă care vă este convenabilă pentru a le transfera către un alt operator de date sau pentru a solicita să facem acest lucru fără a ne împiedica (dreptul la portabilitate);
  • datele dvs. cu caracter personal să fie șterse fără întârzieri nejustificate dacă există unul dintre motivele legale pentru a face acest lucru;
 • să restricționați prelucrarea datelor dvs. personale, caz în care datele dvs. vor fi doar stocate, dar nu și prelucrate. Refuzul nostru de a restricționa va fi explicit doar în scris și trebuie să îl motivăm cu motivul legal.

2. Aveți dreptul să faceți apel la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere direct la organul de supraveghere, organismul competent fiind Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal, adresa: Sofia 1592, Bd. „Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2 (www.cpdp.bg).

Dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Pakin, puteți face acest lucru la datele de contact ale administratorului furnizate

3. Luarea automatizată a deciziilor

Administratorul nu utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru luarea automată a deciziilor. În cazul în care intenționăm să folosim datele dvs. cu caracter personal pentru luarea automată a deciziilor, aveți dreptul de a fi informat cu privire la acest lucru și de a primi informații cu privire la logica oricărei prelucrări automate a datelor cu caracter personal care vă privesc.

4. Obiecție la utilizarea pentru marketing direct

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării viitoare a datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct și publicitate, precum și divulgării acestora către terți și utilizării lor în numele dvs. în scopuri de marketing direct și publicitate, prin retragerea consimțământului dvs. în orice moment. În acest scop, puteți trimite un mesaj de e-mail cu solicitarea corespunzătoare de a opri utilizarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct la următoarea adresă de e-mail: office@packin.net

5. Puteți refuza să furnizați date cu caracter personal către Pakin și care sunt consecințele acestui refuz?

Pentru a răspunde unei solicitări pe site-ul nostru sau pentru a încheia un contract cu dumneavoastră și/sau pentru a vă furniza produsele și/sau serviciile pe care le-ați solicitat și/sau în conformitate cu obligațiile noastre legale și ulterior contractuale, Paquin are nevoie de anumite date care să ne permită să vă contactăm sau să identificăm partea contractantă, împuternicitul acesteia, datele de contact, detaliile de plată.

Nu ne furnizați astfel de date ne împiedică să vă răspundem la solicitarea dvs. sau să încheiem un contract cu dvs.

6. Date personale pentru copii

Site-ul și magazinul online Pakin nu sunt destinate persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Nu colectăm cu bună știință informații personale de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Dacă aflăm că am colectat informații personale de la o persoană cu vârsta sub 18 ani, vom lua măsuri pentru a șterge informațiile cât mai curând posibil sau pentru a obține consimțământul persoanei cu responsabilitatea părintească pentru copil.

Pakin implementează măsuri organizatorice, fizice, informatice și alte măsuri necesare pentru a asigura securitatea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și monitorizarea prelucrării datelor cu caracter personal.

Printre altele, aceste măsuri de securitate includ următoarele activități:

  • Pakin a stabilit cerințe pentru prelucrarea, înregistrarea și stocarea datelor cu caracter personal cu proceduri interne, a căror respectare este monitorizată în mod continuu;
  • Accesul angajaților Pakin la datele cu caracter personal și permisiunea de a prelucra datele cu caracter personal din baza de date Pakin este limitat, în funcție de atribuțiile acestora;
  • Pakin a stabilit obligații de confidențialitate pentru angajații săi;
  • Accesul la echipamentele de birou ale Paquin și la calculatoarele fiecărui angajat este restricționat;
  • Implementăm toate măsurile organizatorice și tehnice necesare prevăzute în Legea privind protecția datelor, precum și cele mai bune practici din standardele internaționale;
  • Pentru a maximiza securitatea prelucrării, transmiterii și stocării datelor dumneavoastră, putem utiliza mecanisme de protecție suplimentare, cum ar fi criptarea, pseudonimizarea etc.

Măsurile de securitate pe care le aplicăm sunt supuse îmbunătățirii și adaptării constante la cele mai recente tehnologii.

Pe alocuri, site-ul poate conține linkuri/referințe (hyperlink-uri) către alte site-uri. În afară de https://packin.net , noi nu operăm celelalte site-uri legate și nu aprobăm conținutul, serviciile sau produsele acestor site-uri. Vă încurajăm să utilizați site-urile legate cu atenție și cu respectarea conținutului și a condițiilor de utilizare ale acestora. Paquin nu este responsabil pentru politicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri și vă încurajăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestora. Cu toate acestea, de îndată ce Paquin primește informații privind activități ilegale sau informații ilegale pe astfel de site-uri, Paquin va lua măsuri imediate pentru a elimina trimiterile electronice (link-uri) către acestea.

Pentru ca site-ul nostru să funcționezehttps://packin.net (denumit în continuare pe scurt „Site”) și pentru a vă personaliza vizita, uneori salvăm pe dispozitivul dumneavoastră mici fișiere de date numite cookie-uri. Aceasta este o practică standard în aproape toate site-urile din lume. Acest document explică modul în care facem acest lucru.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni stocate de browserul dvs. pe dispozitivul dvs. Acestea permit identificarea dispozitivului utilizatorului și obținerea unui comportament corect al unei pagini web, în funcție de preferințele individuale ale acestuia. Acest lucru îmbunătățește funcționalitatea site-ului. „Cookie-urile conțin de obicei numele site-ului, durata de stocare pe dispozitivul final și un număr unic. În anumite cazuri, modulele cookie permit, de asemenea, identificarea personală a utilizatorilor.

Cum folosim cookie-urile?

Cookie-urile sunt utilizate pentru a adapta conținutul site-ului la preferințele utilizatorului și pentru a optimiza utilizarea site-ului. Acestea sunt, de asemenea, utilizate pentru a crea statistici anonime (despre comportamentul utilizatorului pe site) pentru a îmbunătăți structura, designul, aspectul și conținutul site-ului și pentru a ajuta la furnizarea serviciilor magazinului online.

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

Paquin poate permite, de asemenea, utilizarea de module cookie ale unor terțe părți. Acestea sunt cookie-uri legate de produse software care înregistrează statistici anonime ale utilizatorilor (Google Analytics, Google Tag Manager, etc.).

Ceștia sunt cookie-uri legate de produse software care înregistrează statistici anonime ale utilizatorilor (Google Analytics, Google Tag Manager, etc.).

În mod alternativ, cookie-urile de la terți pot fi legate de butoanele „sociale” și de plug-in-urile care permit partajarea paginii și interacțiunea cu rețelele sociale. Pentru ca aceste instrumente să funcționeze, rețelele de socializare (cum ar fi Facebook, Twitter, Instagram și altele) pot înregistra cookie-uri prin intermediul site-ului care interacționează cu profilul anonim al unui utilizator pe o rețea sau adaugă date la informațiile colectate în modul și în scopurile descrise în politicile și site-urile web respective.

Câteva videoclipuri afișate pe paginile Site-ului nostru, dar furnizate de terți (de exemplu, YouTube), pot utiliza cookie-uri pentru a colecta informații anonime, cum ar fi modul în care utilizatorul a accesat un videoclip, ce videoclipuri a vizionat etc. Nu avem acces sau control asupra cookie-urilor care sunt utilizate și furnizate de către terțe părți. Prezenta politică nu se referă la modul în care o terță parte colectează și tratează astfel de informații. Este o idee bună să revizuiți politicile relevante ale terților în cauză pentru a fi la curent cu practicile și comportamentul acestora.

Datele personale, dacă există, colectate prin cookie-uri pot fi folosite numai pentru a efectua funcții specifice pe site legate de utilizator.

Cum controlați și/sau ștergeți cookie-urile prin intermediul site-ului?

Majoritatea site-urilor acceptă automat cookie-urile, dar dacă nu doriți să le acceptați, vă puteți configura browserul pentru a le respinge.

Majoritatea browserelor web vă permit să controlați cookie-urile prin intermediul setărilor browserului. De obicei, puteți găsi aceste setări în meniul Opțiuni sau Preferințe. Puteți șterge orice cookie-uri care sunt deja stocate pe computerul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să le blocheze complet. Cu toate acestea, dacă faceți acest lucru, este posibil să trebuiască să setați manual anumiți parametri de fiecare dată când vizitați un site, iar unele servicii și caracteristici ar putea să nu funcționeze.

< span class=”s1″> În ceea ce privește cookie-urile utilizate de Google Analytics, la următorul link ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ) puteți crea un cookie intenționat (opt-out) pentru a opri colectarea viitoare de date atunci când vizitați site-ul nostru.

Din păcate, în majoritatea cazurilor nu există o opțiune universală pentru a dezactiva cookie-urile fără a limita funcționalitatea pe care acestea o adaugă site-ului. Rețineți că blocarea cookie-urilor va afecta modul în care funcționează site-ul web și poate duce la o funcționare defectuoasă a acestuia.

Cât timp stocăm datele dumneavoastră?


Paquin nu stochează datele cu caracter personal, dacă este cazul, care sunt colectate prin cookie-uri. Puteți șterge cu ușurință modulele cookie de pe computerul sau de pe dispozitivul mobil cu ajutorul browserului dumneavoastră. Instrucțiunile de manipulare sau de ștergere a modulelor cookie pot fi găsite în meniul „Ajutor” al browserului dumneavoastră. Puteți alege să dezactivați modulele cookie sau să primiți o notificare de fiecare dată când un nou modul cookie este trimis către computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil. Vă rugăm să rețineți că, dacă restricționați anumite tipuri de cookie-uri, este posibil ca site-ul nostru să nu funcționeze corect și să nu puteți utiliza toate funcționalitățile sale.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Ne-am putea actualiza periodic Politica de confidențialitate. În cazul unei modificări a acestei politici, pe site-ul nostru web va fi postată o notificare, precum și politica de confidențialitate actualizată. Orice modificări sau completări ale Politicii de confidențialitate vor fi puse în aplicare numai după ce Politica de confidențialitate actualizată va fi postată și disponibilă pe site-ul nostru.