Аутсорсинг на индустриални процеси.

Ние развиваме трайни отношения с партньорите си.
Нашето предложение може да включва персонал за изпълнение на проекта, доставка на всички необходими материали, оборудване, и администриране на процеса или на част от по-горе изброените. Това ще ви позволи да се съсредоточите върху основните дейности, като в същото време се възползвате от опростяване на процесите, намаляване на разходите, един единствен партньор за контакт и никакви извънредни стокови запаси. Освен силната връзка, която изграждаме с нашите партньори, основните постижения на нашия екип са:

 • стандантизиране на дейностите;
 • разработване на конкретни решения;
 • по-ниски разходи за клиентите ни;
 • намаляване и елеминиране на допуснатите грешки;
 • намаляване на разходите за инструменти;
 • по-ниски разходи за материали; оптимизиране на процесите;
 • заплащане на база извършена работа.
Не на последно място бихме искали да ви представим някои доказателства от проекти, осъществявани от членовете на нашия екип.

 • Аутсорсинг на цялостната дейност за складовото стопанство на производствено предприятие, складиране, укрепване за транспортиране, експедиция и вътрешен транспорт на готови продукти на територията на предприятията.
 • Набиране, обучение и внедряване на персонала за обезпечаване не прекъснатия режим на работа.
 • При необходимост незабавна реакция за укрепване на нарушени товари и/извън територията на република България.
 • Обучение и внедряване на мобилен екип за реакция при необходимост на открито и закрито на територията на предприятията.
 • Дейности на територията на пристанище Свищов - претоварване и укрепване на товари.
 • При необходимост, падане на нивата на река Дунав и промяна на дестинацията на товарите, осигуряване на мобилна група за работа на открито с ръчни и пневматични инструменти.