Сервиз на опаковъчни машиниOбслужването ни е насочено изцяло към нашите клиенти.

 

Сервизен център

Разполагаме с техническа възможност за извършване на ремонт и профилактика, което ще позволи вашите машини да работят безпроблемно. Знаем, че системите ви за пакетиране с чембер и фолио са основна част от вашия опаковъчен процес. Ето защо свеждане до минимум на времето, когато те не са в експлоатация, е наш основен приоритет. По тази причина сме разработили подробна програма за сервизиране, която включва всички етапи:

от инсталиране на оборудването

до рентабилни дългосрочни програми за поддръжка

Благодарение на нашите висококвалифицирани специалисти сме в позицията да предложим навременен и ефективен отговор на вашите нужди от сервиз.


От ръчни инструменти до автоматични линии, нашите опитни сервизни техници ще поправят оборудването ви в най-кратък срок и ще ви го изпратят обратно в перфектно състояние.

Специализиран гаранционен и извън гаранционен сервиз!


 

Проектиране

Можем да ви предложим консултанти, които съвместно с инженерния ни екип, са в състояние да разработят логичните и оптимални решения за опаковане, съобразени с индивидуалните ви нужди. Стремим се да предложим опаковъчна технология, която да подпомага производствения процес максимално. Индивидуално проектираните ни решения, могат да бъдат дискутирани детайлно и оферирани, за да отговорят на вашите нужди. Нашият инженерен екип е в тясно сътрудничество с търговския ни екип.

Самите търговци посещават производствените мощности на клиента и анализират нуждите му, а също така всяко изискване, наложено от производствения процес


Заедно с екипа ни, решение за опаковъчните системи се разработва в съответствие със специфичните нужди на клиента.

Инсталиране и привеждане в експлоатация

Ние предлагаме бързо и икономично обслужване при инсталирането.

Възползвайте се от нашия обширен опит и дългосрочната ни, гарантираща качество, експертиза в областта на опаковъчната технология.


На ваше разположение ще бъдат квалифицирани техници, за да може всичко да се развие по план.

Технически сервиз и поддръжка

За да може да се гарантира висока надеждност на вашите машини и системи, ние предлагаме оглед и сервизна поддръжка, съобразена с вашия експлоатационен график. Това спомага за оптимизирането на производствените разходи. Можем да доставяме резервни части в минимални срокове, което гарантира краткосрочната им доставка до вас.

Нашият сервизен екип притежава възможността да ви посъветва как да оптимизирате поддръжката, така че да се намалят производствените разходи.


Възможността нашите машини да бъдат приспособени и подобрени, позволява да се интегрират най-новите технологии към машини, които вече са в експлоатация, като по този начин се удължава цикълът на техния живот и се повишава ефикасността им.