Фармация
Опаковането се счита за много важен инструмент във фармацевтичната индустрия за да се изпълнят определени регулаторни изисквания.
Опаковането на фармацевтичните продукти изисква да бъдат осигурени сигурност и защита от отварянето им при пренасяне, а така също да бъде предотвратено замърсяване, да се спре развитието на растежа на микроби и да се гарантира продължителна дълготрайност.