Разпенен полиетилен 2mm. - PACKIN

Разпенен полиетилен 2mm.