Ръчен комбиниран инструмент Signode AMT-58 - PACKIN

Ръчен комбиниран инструмент Signode AMT-58