Машина за пакетиране с ленти Bohl BMK-45 - PACKIN

Машина за пакетиране с ленти Bohl BMK-45