МЕТАЛИ
Нашите предпазни пакетиращи системи за производството и преработката на стомана и метали са разработени с цел максимална сигурност на товара при производство, обработка, транспорт и складиране. В зависимост от неговата специфика – горещо и студено валцувани рулони, листова ламарина, блокове с цинк, олово, алуминий или мед, тел на рула, арматура и профили за строителството, както и други метали - ние предлагаме метална или неметална лента, предпазни ъгли, фолио, както и широка гама от машини (автоматични и ръчни) за полагане и опаковане.Нашите специалисти проектират в зависимост от спецификата на производството цялостно решение за опаковане на продукцията Ви. Фирмата ни е отдадена на нуждите при производството на Метали. От много години работим с нашите партньори в този бранш за да предоставим подходящите опаковъчни системи, осигурявайки високи нива на производителност и намаляване на производствените разходи.


ПАКИН е структурирана да осигури ефективна реакция за нуждите на клиентите ни с пълно разбиране за високата ни отговорност. Горди сме с инвестициите ни в проучването и развитието на нови опаковъчни продукти за тази Индустрия, от ръчните машини, машините с оператор за опаковане до напълно автоматизираните опаковъчни машини – машини които обединяват надеждна електроника, интегриран софтуер и възможност за самостоятелна диагностика за да се осигури бързата и надеждна работа.