Случайното изобретяване на аерофолиото, което промени транспортирането на стоки