Защо аерофолиото е най-предпочитаният материал за опаковане на стоки?