Еволюция на шредера

Еволюция на шредера – от машина за паста до унищожител на документи