Машините на ПАКИН: Интегриране на съществуваща и нова опаковъчни поточни линии в Схиматари, Гърция