Машините на ПАКИН: Чембероваща машина Signode ISB mono в град Луковит