Машините на ПАКИН: Фолираща и чемберовъчна машина в Свитави, Чехия