Машините на ПАКИН: Свитави, Чехия

Машините на ПАКИН: Фолираща и чемберовъчна машина в Свитави, Чехия