ПРЕСТРЕЧ ФОЛИО

Фирма ПАКИН предлага ръчно и машинно престреч фолио.

Packin
Пре-стреч фолио Пакин

Какво е предварително разтягане?

Предварително разтягане е процес, при който палетизиращо стреч фолио е предварително разтегнато. То може да замени стандартния стреч филм. Фолиото е изключително здраво и устойчиво на скъсване. Пре-стреч филмът прилепва плътно към товара и поддържа своята стречинг сила, благодарение, на която товарът винаги е много добре стегнат.

Защо да използваме Пре-стреч фолио?

Здравина

Когато фолиото се разтяга, силата му на опън нараства значително – става два пъти по-силно, след като веднъж премине точката си на постоянна деформация.

Памет на фолиото

Паметта на фолиото го кара да иска да се върне в първоначалната си форма. Но колкото повече разтягате предварително, толкова повече тази памет намалява, което е и причината двойното разтягане да не проработи. Когато фолиото се поставя върху товара без усилие, минути по-късно се наблюдава, че то се опъва поради еластичната си памет, тъй като се мъчи да се върне в изходното си състояние. Именно тази памет на фолиото – подобно на ластик около китката на ръката, е това, което разграничава стреч фолиата от други начини на опаковане. Улягането, което се наблюдава по време на транспортиране, може да доведе до разхлабване при другите методи, при които паметта на стреч фолиото поема това отпускане и продължава да придържа товара. Именно тази памет е една от най-важните причини да се използва фолио с предварително разтягане.

Икономия на средства

Едно от най-важните и привлекателни предимства на предварително разтегнатото фолио е цената. Разходите за  консуматива – фолиото, се намаляват значително в сравнение с опаковане със стандартно стреч фолио, което не е разтегнато предварително. Това от своя страна води и до значително намаляване на разходите по плащане на екотаксите, а оттам и до по-ниската себестойност на опакованите продукти. Освен това те са по-леки, което намалява и разходите по тяхното транспортиране.

Намаляват се загубите

Много често работниците не могат да достигнат пълния потенциал на стандартно калибрираното стреч фолио. А достигането на максималното ниво на разтягане е основен фактор, когато се използва този продукт. Максималното разтягане спомага да се стабилизират товарите, но освен това спомага за пълното оползотворяване на фолиото. Потребители използващи стандартно стреч фолио, които достигат максималния потенциал на разтягането му при всяко завиване, могат да накарат ролката с фолио да бъде използвана много по-дълго в сравнение с потребители, които не могат да осъществят това. Това е и едно от основните предимства на предварително разтегнатото фолио. То вече е разтегнато до максималния си потенциал.  Това гарантира, че по-голямата част от фолиото на ролката ще бъде използвано.

Пре-стреч фолио Пакин

Престреч фолио


Фирма ПАКИН предлага ръчно и машинно престреч фолио.


Ръчно престреч фолио

406 мм

585 мм

45 кг

Машинно престреч фолио

406 мм

варира според ширината на лентата от 595 мм до 685 мм

50 кг

Регулярност при разтягането

Разтягане, което се получава при използването на усилие и опън, не осигурява уеднаквено разпъване и така няма възможност да има едно и също поведение ден след ден. Това може да доведе до периодични проблеми при товарите. Тъй като предварителното разтягане може да се контролира по-добре, в повечето случаи то е по-желано, като по-този начин се максимизира разтягането преди и се минимализира разтягането след.

Намаляване на умората и нараняванията на работниците.

Когато се използва стандартно стреч фолио, работникът трябва да дърпа силно, за да се достигне пълния потенциал на разтягане. В резултат той може лесно да се измори, тъй като трябва да върви назад и да нанася фолиото.

Тази умора може да доведе до инциденти и наранявания. Когато фолиото е предварително разтегнато, работникът може да го нанася, като върви напред и без да трябва да опъва изобщо толкова много.