РЪЧНИ КЛЕЩИ

Фирма ПАКИН е дългогодишен представител на SIGNODE, лидер в производството на метални чембер ленти, както машини и инструменти за тяхното връзване

Packin

Signode RCD-1431 Manual Steel Sealer

снимка на РЪЧНИ КЛЕЩИ

Клещи за паралелно приложение

Тези клещи се използват в положение, успоредно на металната лента. Те са особено подходящи за странично чембероване на големи опаковки или товари.

Клещи за затваряне (кербовъчни)

Поставят се вертикално пред обтегача върху затварящата скоба. Затварянето (кербоването) става чрез стискане на дръжките на клещите.

Клещи за странично приложение (кербовъчни)

Едното рамо на клещите лежи върху опакования предмет. Операторът може да натисне другото рамо със собственото си тегло, така че приложената върху затварянето сила да бъде ограничена.

Signode C Series Manual Steel Sealer

снимка на инструмент за чембер Пакин

Signode SRC Series Manual Steel Sealer

снимка на инструмент за чембер Пакин

Signode B-1431 Manual Steel Sealer

снимка на инструмент за чембер Пакин

Signode RC-1435- 50 Manual Steel Sealer

снимка на инструмент за чембер Пакин