Скоби за метален чембeр

Скоби за метален чембeр

Начина, по който краищата на лентата се свързват един към друг след затягането е от особено значение за безопасността. Изберете качествени скоби за метален чембeр

Packin

СКОБИ ЗА МЕТАЛНА ЛЕНТА

Начина, по който краищата на лентата се свързват един към друг след затягането е от особено значение за безопасността.

СТАНДАРТНИ ТИПОВЕ СКОБИ

Изборът на конкретна скоба в голяма степен се определя от вида на инструмента или машината, които ще се използват.

Отворени

Бързи и лесни за употреба, отворените скоби, могат да се поставят върху металната чембер лента, преди или след мястото на връзката. Не изискват предварително огъване.

Signode Snap-on Steel Strapping Seals

Push-Type

Push-type скобите (чрез избутване) са предварително огънати през чембер лентата преди връзката. Припокриващият фланец осигурява необходимата здравина, чрез обтягане на тласъка към ръба на скобата.

Signode Push-Type Steel Strapping Seals Packin

Thread-On

Известни са като затворени скоби. Чембер лентата е предварително прекарана през скобата преди връзката.

Signode Thread-On Steel Strapping Seals Packin

Скоби с отворени фланги

Скоби с отворени фланги се използват за тежки товари или при високоякостните метални чембери. Техният дизайн позволява поставянето им върху лентата преди или след връзката.

Signode Open-Flange Steel Strapping Seals Packin

Скоби на пачки

Тези скоби са подредени една върху друга. Това спомага за лесното им зареждане в комбинирани и автоматични чемберовъчни машини с магазин за скобите.

Signode Nestack Steel Strapping Seals Packin