Орбитални машини H.Bohl

Фирма ПАКИН е дългогодишен представител на SIGNODE, лидер в производството на метални чембер ленти, както машини и инструменти за тяхното връзване

Packin

Mашина Bohl Junior

Орбитални машини H.Bohl Пакин

Фолиране с машина Bohl

Фолиране с машина Пакин

Фолиране с машина Bohl

Фолиране с машина Пакин

Фолиране с машина Bohl

Фолиране с машина Пакин

Фолиране с машина Bohl

Фолиране с машина Пакин

Mашина Bohl Junior

Машина Вohl Пакин

Фолираща машина Bohl

Фолираща машина Пакин

Хоризонтална фолираща машина Bohl

Орбитални машини H.Bohl Пакин