Неметален чембер

СКОБИ И КЛИПСИ ЗА PP и PET чембер

Packin

Скоби за пластмасов чембер

Според метода, който се използва за връзване на полипропиленовата или полиестерната опаковъчна лента, различаваме следните видове на захващане на опаковъчната лента:

Вибрационно спояване (Friction Weld)

Свързването на пластмасовата лента се извършва без използване на скоби или нагряване, а посредством триене на двата края на лентата при изключително висока скорост.

Вибрационно спояване Пакин

Горещо спояване (Heat Seal)

Свързването на полипропиленовата или полиестерна чембер лента се осъществява посредством стапяне под натиск на двата края от горещ нож и формиране на високоякостна връзка.

Офиса на Пакин

Метални клипси (скоби) (Metal seals)

Метални клипси (скоби) се използват за връзване на полипропиленова (РР) и полиестерна (PET) лента посредством ръчни машини за чембероване.

Метален клипс за пластмасова лента Пакин

Метални клипси (скоби) (Metal seals)

Метални клипси и катарами Пакин

Пластмасови и метални катарами (токи) (buckles)

Пластмасовите или металните карарами – buckles, се използват за връзване на полиестерен или текстилен чембер.

Катарами за пластмасов чембер Пакин
Катарами за пластмасов чембер Пакин
Катарами за пластмасов чембер Пакин
Пластмасов клипс Пакин