Превантивна поддръжка на машинния парк. Защо и кога?

Защо е важно да извършваме превантивна поддръжка на машинния парк