Машините на ПАКИН: Автоматична машина за чембероване Signode MHC – CA – 710 – TAB в град Вировитица, Хърватия