РЪЧНИ ОБТЕГАЧИ

Фирма ПАКИН е дългогодишен представител на SIGNODE, лидер в производството на метални чембер ленти, както машини и инструменти за тяхното връзване

Packin

Signode 4A1-114 Manual Steel Tensioner

Ръчен обтегач Пакин

Ръчните обтегачи на фирма SIGNODE, позволяват на операторите да пристягат лентата до желания опън с минимално усилие и загуба на лента.

Обтегачи с подаващо колело за плоско чембероване

Обтегачът разполага с обтягащо колело, което захваща с назъбването си горната повърхност на лентата. Този тип обтегач може да поеме всяка произволно дълга лента и да я стегне. Отличават се с бързо и лесно обслужване. За постигане на максимална сила на чембероването е необходимо използването на боядисана и покрита с вакса лента.

Валови обтегачи с шлицов обтягащ вал (плоско чембероване)

Инструментът позволява операторът да опъва лентата до желания опън с минимално усилие и загуба на лента. Краят на лентата се навива около шлицовата обтягаща ролка. Използват се предварително нарязани стоманени ленти, които могат и да не бъдат покрити с вакса. Този обтегач е особено подходящ за тежкотоварни приложения.

Обтегач с подаващо колело (кръгло чембероване)

Този вид обтегач е без обтягаща пета и се използва за малки, кръгли и с неправилна форма опаковки. Скобата се нахлузва върху лентата. Стърчащият край на лентата се прегъва на 180 градуса. Якостта на чембероването се постига чрез преместване на обтегача към ръба на скобата.

Обтегач със зъбчата щанга(кръгло чембероване)

Ходът на обтягането е ограничен посредством зъбчата щанга и е около 220 мм. Обтягането може да се повтори, за да се постигне оптимална якост на чембероването. Якостта на чембероването се постига чрез преместването на обтягащия рог.

Signode ST Manual Steel Tensioner

снимка на инструмент за метален чембер Пакин

Signode T Manual Steel Tensioner

снимка на инструмент за метален чембер Пакин

Signode TH Manual Steel Tensioner

снимка на инструмент за метален чембер Пакин

Signode PF Manual Steel Tensioner

снимка на инструмент за метален чембер Пакин

Signode PFH Manual Steel Tensioner

снимка на инструмент за метален чембер Пакин

Signode PH-2 Manual Steel Tensioner

снимка на инструмент за метален чембер Пакин